Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

MOST

Web Content Display Web Content Display

MOST

Koordynator programu MOST dla studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki:

lic. Agnieszka Uszko 
tel. 12 663 14 51,   
ul. Gołębia 18, pok. 1
 
Rejestracja uczestników odbywa się dwa razy w roku:
  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

     http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Student wyrażający chęć udziału w Programie musi uzyskać zgodę Prodziekana Wydziału Polonistyki UJ ds. studenckich. Odpowiedni formularz  jest dostępny bezpośrednio po elektronicznej rejestracji. Należy go wydrukować i dostarczyć do sekretariatu: doktoranci pok.1, studenci pok. 43.

Ważne adresy

Ogólnopolski koordynator Programu MOST

mgr Paulina Kaźmierczak
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Tel. 61 829 1500            e-mail: pkaz@amu.edu.pl

Koordynator Programu MOST  na Uniwersytecie Jagiellońskim  - dla studentów

mgr Agnieszka Piziak  (zastępstwo mgr Paulina Popowicz) Dział Nauczania UJ ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. (12) 663 11 35

fax (12) 421 59 15       e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Koordynator Programu MOST  na Uniwersytecie Jagiellońskim  - dla doktorantów

mgr Agnieszka Łagan
Dział Nauczania
31-007 Kraków ul. Gołębia 24
tel. 12 663 10 24                  e-mail: agnieszka.lagan@uj.edu.pl

Zakwaterowanie w domu studenckim dla osób przyjeżdżających na UJ:

Mgr Maria SYTA-CIESIELSKA  Dział Nauczania UJ
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków

telefon: 12 663 39 31       e-mail: maria.syta@uj.edu.pl