Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Programy studiów obowiązujące w roku 2017_2018

Web Content Display Web Content Display

Programy studiów 2017/2018

 1. Blok pedagogiczny I i II stopień
 2. Edytorstwo, I stopień
 3. Edytorstwo, II stopień
 4. Filologia polska, spec. nauczycielska, I stopień
 5. Filologia polska, spec. nauczycielska, II stopień
 6. Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa I stopień
 7. Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa II stopień
 8. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe ,II stopień
 9. Filologia polska, spec. krytyka literacka, II stopień
 10. Język polski w komunikacji społecznej, I stopień
 11. Język polski w komunikacji społecznej, II stopień :
  1. Język polski w komunikacji społecznej, II stopień, Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 
  2. Język polski w komunikacji społecznej II stopień Logopedia
  3. Język polski w komunikacji społecznej II stopień Retoryka stosowana
 12. Kulturoznawstwo, spec. Teksty kultury I stopień
 13. Kulturoznawstwo, spec. Teksty kultury, II stopień
 14. Polonistyka-komparatystyka, I stopień
 15. Polonistyka-komparatystyka, II stopień
 16. Wiedza o teatrze, I stopień
 17. Wiedza o teatrze, spec. teatrologiczna II stopień
 18. Wiedza o teatrze ,spec. performatyka przedstawień, II stopień