WYDZIAŁ - WŁADZE


Dziekan Wydziału Polonistyki UJ:

prof. dr hab. Jacek POPIELtel. (012) 422-05-54
e-mail: jacek.popiel@uj.edu.pl
ul. Gołębia 16 , pokój nr 47

Dyżur:                                                                                  
poniedziałek     godz. 13.30 - 15.00        
czwartek           godz. 13.30 - 15.00                     


Prodziekan ds. studenckich:

prof. dr hab. Renata PRZYBYLSKA


tel. (012) 422-05-54
e-mail: renata.przybylska@uj.edu.pl
ul. Gołębia 16 , pokój nr 47

Dyżur:                              
wtorek            godz. 11.30 - 13.00
czwartek         godz. 12.00 - 13.30
 

Prodziekan ds. ogólnych:

prof. dr hab. Jerzy JARZĘBSKI


tel. (012) 422-05-54
e-mail: jerzy.jarzebski@uj.edu.pl
ul. Gołębia 16 , pokój nr 47

Dyżur:
poniedziałek    godz. 11.30 - 13.00
środa              godz. 10.00 - 11.30
 
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich:

dr Jarosław Fazan