Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kierunkowe Zespoły ds. doskonalenia jakości kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Kierunkowe Zespoły ds. doskonalenia jakości kształcenia

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
 Kierunek: Edytorstwo

Przewodnicząca:
dr Magdalena Komorowska

Członek zespołu:
dr Marek Kwater

Studenci:
Weronika Sikora, przedstawicielka studentów I stopnia
Alicja Pietrzyk, przedstawicielka studentów II stopnia

Interesariusze zewnętrzni:
dr Andrzej Nowakowski, prezes TAiWPN Universitas w Krakowie
mgr Przemysław Dębowski, współwłaściciel wydawnictwa Karakter, projektant książek

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
Kierunek: Filologia polska
Przewodniczący:
dr hab. Tomasz Kunz 
Członkowie:
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel
prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
dr hab. Witold Bobiński
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ
dr hab. Joanna Zach, prof. UJ
Studenci:
Igor Jagłowski (studia I stopnia)
Joanna Gębicz (studia II stopnia)

Interesariusze zewnętrzni:
mgr Biserka Čejović
Dorota Kaleciak
dr Maciej Pabisek
dr Grzegorz Jankowicz
dr Paulina Małochleb
Anita Kasperek


Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
Kierunek: Filologia polska nauczycielska

Przewodnicząca:
dr Agnieszka Kania

Członkowie:
prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ
dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
dr hab. Joanna Zach, prof. UJ

Studenci:
Katarzyna Bełczącka
Julia Jędrzejak
Patrycja Babiarz
Anna Kuncewicz
Interesariusze zewnętrzni:
mgr Biserka Čejović
mgr Edyta Jantos
mgr Grażyna Kiełb

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej

Przewodnicząca:
 dr Anna Chudzik
Członkowie:
 dr Izabela Kraśnicka-Wilk
dr Beata Drabik
Studenci:
Justyna Pilip ( studia I stopnia)
Kamila Geodecka ( studia II stopnia)

INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI:

mgr Katarzyna Góralczyk
mgr Sara Lamik

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: polonistyka antropologiczno-kulturowa 

PRZEWODNICZĄCA:
dr Maria Kobielska

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Magdalena Popiel
dr Agnieszka Dauksza
dr Joanna Szewczyk

Studenci:
Maciej Wilski (studia I stopnia)
Marta Greczka (studia II stopnia)
Natalia Hec (studia II stopnia)


INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI:
Małgorzata Szczurek
Katarzyna Jakubowiak

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek:  polonistyka-komparatystyka 
  Przewodnicząca:
 dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ

Członkowie:
 dr hab. Magdalena Siwiec, prof. UJ – Kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej UJ
 dr hab. Iwona Węgrzyn, prof. UJ
 dr hab. Paweł Bukowiec
 dr hab. Krzysztof Bielawski ( WF UJ) 
 dr Wojciech Ryczek

Studenci:
Weronika Kopeć (II stopień)
Natalia Mikołajczyk (I stopień)

Interesariusze zewnętrzni:
mgr Dariusz Pasieka – nauczyciel V LO w Krakowie
mgr Marta Jasiukiewicz – współwłaściciel Biura Tłumaczeń Translation Street 
mgr Monika Janota – redaktor w wydawnictwie ZNAK

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunki: Wiedza o Teatrze oraz Teatrologia

Przewodnicząca:
dr Agnieszka Wanicka

Członkowie:
dr Monika Kwaśniewska-Mikuła (sekretarz)
prof.  dr hab. Grzegorz Niziołek
dr hab. Ewa Bal, prof. UJ


Studenci Wiedzy o Teatrze (studia I stopnia)
Ewa Sieńko  –  I rok 
Maja Tomala  – II rok 
Paula Osiak  – III rok 
Studenci Teatrologii (studia II stopnia)
Katarzyna Dobrowolska – I rok 

Interesariusze zewnętrzni:
Natalia Zarzecka – dyrektorka Cricoteki 
Małgorzata Bogajewska – dyrektorka Teatru Ludowego
Katarzyna Bester – badaczka teatru i tańca, wykładowczyni, teatrolożka, krytyczka i kuratorka


Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: Kulturoznawstwo: teksty kultury

Przewodniczący:
 prof. dr hab. Ryszard Nycz
Członek:
 dr Tomasz Majkowski
Studenci:
Julia Musyl ( I st.)
 Anna Filipowicz ( II st.)
Interesariusze zewnętrzni:
Iwona Haberny
dr Joanna Orlik
 

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: Krytyka literacka

Przewodniczący:
dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ

Członkowie: 
dr Katarzyna Trzeciak 

Studentka:
Karolina Kurando   

Interesariusze zewnętrzni:
Urszula Chwalba KBF   
Paulina Małochleb  (Fundacja Wisławy Szymborskiej) 


Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Przewodniczący:
dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ

Studentka:
Gabriela Pociecha 
Katarzyna Sarek  

Interesariusze zewnętrzni:
dr Małgorzata Szczurek  
Zofia Ziemann  

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: Logopedia

Przewodnicząca:
dr Magdalena Knapek
Członkowie:
 dr Rafał Młyński
dr hab. n. med. Maciej Pilecki (CMUJ)
Studenci:
Agata Kmiecik
Katarzyna Madej
Interesariusze zewnętrzni:
mgr Magdalena Siekańska (szkoła Salwator)
dr hab. n. med. Maciej Pilecki (CMUJ)

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: Performatyka

Przewodnicząca:
dr hab. Ewa Bal, prof. UJ
 
Członek:
dr Łucja Iwanczewska

Studenci:
Olga Grzelak (doktorantka II roku na kierunku Kulturoznawstwo)
Witold Loska (student I roku), 
Radosław Pindor (student II roku kierunku Wiedza o Teatrze specjalność Performatyka przedstawień)


Interesariusze zewnętrzni:
Mateusz Chaberski (wice dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Justyna Nowicka (dziennikarka Radia Kraków, specjalistka od sztuk wizualnych).


Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Przewodnicząca:
 dr Agnieszka Rabiej

Członkowie:
 dr Beata Terka
 mgr Mariola Fiema

Student:
Emilia Jorgen

 Interesariusz zewnętrzny:
 Mariusz Siara
 
Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: (COHES Comparative Heritage Studies)

Przewodnicząca:
dr hab. Magda Heydel, prof. UJ 

Członek:
dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

Studenci:
Tatiana Sidletska
Adriana Krawiec

Interesariusze zewnętrzni:
dr Grzegorz Jankowicz (KBF)


Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Kierunek: Studia polskie – język, kultura społeczeństwo

Przewodnicząca:
dr Tamara Czerkies 
Członkowie:
dr Dominika Bucko 
dr Adriana Prizel-Kania
Studentka:
Xiaoxuan Liu – studentka III roku.