Web Content Display Web Content Display

Kierunkowe Zespoły ds. doskonalenia jakości kształcenia

Web Content Display Web Content Display

KIERUNKOWE ZESPOŁY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

» EDYTORSTWO

Przewodnicząca: dr Magdalena Komorowska

Członkowie:

mgr Mirosław Klotzer

Studenci:

Maciej Lisowski (studia I stopnia)
Julia Brzdęk (studia II stopnia)

Interesariusze zewnętrzni:

dr Andrzej Nowakowski – prezes TAiWPN Universitas w Krakowie
mgr Przemysław Dębowski – współwłaściciel wydawnictwa Karakter, projektant książek

 

 

» FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

Przewodnicząca: dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Członkowie:

prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
prof. dr hab. Renata Przybylska
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ
dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ
dr hab. Joanna Zach, prof. UJ
dr hab. Mateusz Skucha
dr hab. Dorota Wojda
dr Agnieszka Kania
dr Beata Ziajka

Studenci:

Nicola Agier
Patrycja Babiarz
Natalia Brożek
Monika Grzejszczyk
Natalia Herdzik
Interesariusze zewnętrzni:
mgr Małgorzata Kulik
mgr Ewa Dryjka
mgr Edyta Jantos
mgr Grażyna Kiełb

 

» JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Przewodnicząca: dr Beata Drabik

Członkowie:

dr Izabela Kraśnicka-Wilk
dr Beata Drabik
dr hab. Aneta Załazińska

Studenci:

Małgorzata Dryzd (studia I stopnia)
Katarzyna Kozieńska (studia I stopnia)
Katarzyna Kowalska (studia II stopnia)

Interesariusze zewnętrzni:

mgr Katarzyna Góralczyk
mgr Sara Lamik
mgr Aleksandra Wdowiak

 

» KRYTYKA LITERACKA

Przewodniczący: dr Olga Szmidt

Członkowie:

dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
dr Katarzyna Trzeciak

Studenci:

Daria Malinowska
Adam Zawojak   

Interesariusze zewnętrzni:

Urszula Chwalba (KBF)
Maciej Jakubowiak (Dwutygodnik)
Weronika Janeczko (KONTENT)
Paulina Małochleb (Międzynarodowe Centrum Kultury)

 

» KULTUROZNAWSTWO: TEKSTY KULTURY

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Członkowie:

dr hab. Tomasz Majkowski
dr hab. Elżbieta Rybicka
dr Kinga Siewior

Studenci:

Kamil Walczak (I stopień),
Julian Skowronek (II stopień)

Interesariusze zewnętrzni:

Iwona Haberny
dr Joanna Orlik

 

» LOGOPEDIA

Przewodnicząca: dr Magdalena Knapek

Członkowie:

dr Rafał Młyński
dr hab. n. med. Maciej Pilecki (CMUJ)

Studenci:

Agata Kmiecik
Katarzyna Madej

Interesariusze zewnętrzni:

mgr Magdalena Siekańska (szkoła Salwator)
dr hab. n. med. Maciej Pilecki (CMUJ)

» NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Przewodnicząca: dr Agnieszka Rabiej

Członkowie:

dr Beata Terka
mgr Mariola Fiema

Student:

Emilia Jorgen

Interesariusz zewnętrzny:

Mariusz Siara

» PERFORMATYKA

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Bal, prof. UJ

Członek:

dr Łucja Iwanczewska

Studenci:

Bartosz Cudak (student II roku)
Kinga Wyderka (studentka I roku)

Interesariusze zewnętrzni:

Justyna Nowicka (dziennikarka Radia Kraków, specjalistka od sztuk wizualnych)

 

» POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

Przewodnicząca: dr Maria Kobielska

Członkowie:

prof. Magdalena Popiel
dr Agnieszka Dauksza
dr Joanna Szewczyk

Studenci:

Maciej Wilski (studia I stopnia)
Marta Greczka (studia II stopnia)
Natalia Hec (studia II stopnia)

Interesariusze zewnętrzni:

Małgorzata Szczurek (Wydawnictwo Karakter)
Katarzyna Jakubowiak (Krakowskie Biuro Festiwalowe)

» POLONISTYKA-KOMPARATYSTYKA

Przewodnicząca: dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ

Członkowie:

dr hab. Magdalena Siwiec, prof. UJ
dr hab. Iwona Węgrzyn, prof. UJ
dr hab. Paweł Bukowiec
dr hab. Krzysztof Bielawski  
dr Wojciech Ryczek

Studenci:

Natalia Mikołajczyk (studia I stopnia)
Weronika Kopeć (studia II stopnia)

Interesariusze zewnętrzni:

mgr Dariusz Pasieka – nauczyciel V LO w Krakowie
mgr Marta Jasiukiewicz – współwłaściciel Biura Tłumaczeń Translation Street
mgr Monika Janota – redaktor w wydawnictwie ZNAK, od 2021 specjalista do spraw employer brandingu

 

» PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ

Członek:

dr Zofia Ziemann

Student:

Anna Brzeżycka
Interesariusz zewnętrzny:
dr Małgorzata Szczurek  

 

 

» STUDIA POLSKIE – JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO

Przewodnicząca:

dr Tamara Czerkies 

Członkowie:

dr Dominika Bucko 
dr Adriana Prizel-Kania

Studenci:

Yuxuan Liu
Tingting Jiang

Interesariusz zewnętrzny:

dr Bogdan Zemanek – Instytut Konfucjusza w Krakowie

» TEATROLOGIA

Przewodnicząca: dr Agnieszka Wanicka

Członkowie:

dr Monika Kwaśniewska-Mikuła
prof. Grzegorz Niziołek

Studenci Wiedzy o teatrze (studia I stopnia):

Ida Przeźmińska – I rok
Zofia Kowalska – II rok
Daniel Oleksy – III rok

Studenci Teatrologii (studia II stopnia):

Anna Dudziak  – I rok
Paula Osiak  – II rok

Interesariusze zewnętrzni:

Agata Dąbek – kierowniczka dramaturgów w Starym Teatrze  
Katarzyna Dudek – kierowniczka literacka w Teatrze Ludowym
Marta Keil – kuratorka, badaczka i dramaturżka  
Ewelina Radecka – kustosz w Muzeum Krakowa, Odział Teatralny, Rydlówka Tomasz Kireńczuk – krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor artystyczny Santarcangelo Festival we Włoszech

 

» WIEDZA O TEATRZE

Przewodnicząca: dr Agnieszka Wanicka

Członkowie:

dr Monika Kwaśniewska-Mikuła
prof. Grzegorz Niziołek

Studenci Wiedzy o teatrze (studia I stopnia):

Ida Przeźmińska – I rok
Zofia Kowalska – II rok
Daniel Oleksy – III rok
Studenci Teatrologii (studia II stopnia):
Anna Dudziak  – I rok
Paula Osiak  – II rok

Interesariusze zewnętrzni:

Agata Dąbek – kierowniczka dramaturgów w Starym Teatrze  
Katarzyna Dudek – kierowniczka literacka w Teatrze Ludowym
Marta Keil – kuratorka, badaczka i dramaturżka  
Ewelina Radecka – kustosz w Muzeum Krakowa, Odział Teatralny, Rydlówka Tomasz Kireńczuk – krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor artystyczny Santarcangelo Festival we Włoszech