Web Content Display Web Content Display

Kierunkowe Zespoły ds. doskonalenia jakości kształcenia

Web Content Display Web Content Display

KIERUNKOWE ZESPOŁY DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

» EDYTORSTWO

EDYTORSTWO
Przewodnicząca:
dr Magdalena Komorowska
Członkowie:
mgr Mirosław Klotzer
Studenci:
Sylwia Knapik (studia II stopnia)
Zuzanna Strehl (studia I stopnia)
Interesariusze zewnętrzni:
dr Andrzej Nowakowski – prezes TAiWPN Universitas w Krakowie
mgr Przemysław Dębowski – współwłaściciel wydawnictwa Karakter, projektant książek

 

 

» FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

Przewodnicząca:
dr Beata Ziajka
Członkowie:
prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
prof. dr hab. Renata Przybylska
prof. dr hab. Kazimierz Sikora
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ
dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ
dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ
dr hab. Joanna Zach, prof. UJ
dr hab. Mateusz Skucha
dr hab. Dorota Wojda
dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
dr Agnieszka Kania
Studenci:
Maria Chrobak
Patrycja Klimasara
Bartosz Piech
Alicja Sadowska
Karolina Skowrońska
Kacper Szewczyk
Interesariusze zewnętrzni:
mgr Nicola Agier
mgr Ewa Dryjka
mgr Anna Janczak
mgr Edyta Jantos
mgr Grażyna Kiełb
mgr Małgorzata Kulik

 

» JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Przewodnicząca:
dr Justyna Winiarska
Członkowie:
dr Izabela Kraśnicka
dr hab. Patrycja Pałka
dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ
Studenci:
Zuzanna Borek (studia I stopnia) 
Patrycja Machowicz (studia I stopnia) 
Paulina Seneszyn (studia I stopnia) 
Matusz Gawłowicz (studia I stopnia) 
Gabriela Klimczyk (studia II stopnia) 
Interesariusze zewnętrzni:
mec. Paweł Eilmes (Kancelaria adwokacka Paweł Eilmes, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie) 
mgr Katarzyna Góralczyk (Cracovia Property Sp. z o.o.) 
mgr Emilia Klimasara (Fundacja Rak’n’Roll) 
mgr Łukasz Klimek Muzeum Krakowa 

 

» KRYTYKA LITERACKA

KRYTYKA LITERACKA

Przewodnicząca:
dr Olga Szmidt
Członkowie: 
dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ 
dr Katarzyna Trzeciak
Studenci:
Daria Malinowska
Aleksandra Marciniak
Monika Staroń
Interesariusze zewnętrzni:
Urszula Chwalba (KBF)
Weronika Janeczko (KONTENT)

 

 

» KULTUROZNAWSTWO: TEKSTY KULTURY

KULTUROZNAWSTWO: TEKSTY KULTURY

Przewodnicząca:
dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ
Członkowie:
dr hab. Tomasz Majkowski
dr Kinga Siewior
Studenci:
Kamil Walczak (II stopień), 
Urszula Margas (I stopień)
Interesariusze zewnętrzni:
Iwona Haberny
dr Joanna Orlik

 

» LOGOPEDIA

LOGOPEDIA

Przewodnicząca:
dr Paulina Wójcik-Topór 
Członkowie:
dr Magdalena Knapek
Studenci:
Justyna Dziadoń – I rok
Kinga Angielczyk – II rok
Interesariusze zewnętrzni:
Aleksandra Kasztelan 
Natalia Krzyściak

 

» NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Przewodnicząca:
dr Agnieszka Rabiej
Członkowie:
dr Beata Terka
Student:
Jo Joonghee
Paulina Żmuda
Interesariusz zewnętrzny:
Mariusz Siara

 

» PERFORMATYKA

PERFORMATYKA

Przewodnicząca:
dr Łucja Iwanczewska
Członek:
dr Arkadiusz Półtorak
Studenci: 
Adrian Kowal (student I roku)
Zuzanna Piwowar (studentka II roku)
Sylwia Mieczkowska (st. doktoranckie)
Interesariusze zewnętrzni:
Justyna Nowicka (dziennikarka Radia Kraków, specjalistka od sztuk wizualnych)

 

» POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA 
Przewodnicząca:
dr Joanna Szewczyk
Członkowie:
dr hab. Tomasz Kunz
dr hab. Barbara Batko-Tokarz
dr Agnieszka Dauksza
dr Maria Kobielska
Studenci:
Michalina Bujak (studia I stopnia)
Zuzanna Żak (studia I stopnia)
Kamil Trybek (studia II stopnia)
Maciej Wilski (studia II stopnia)

Interesariusze zewnętrzni:

Małgorzata Szczurek (Wydawnictwo Karakter)
Katarzyna Jakubowiak (Krakowskie Biuro Festiwalowe)

 

 

» POLONISTYKA-KOMPARATYSTYKA

POLONISTYKA-KOMPARATYSTYKA 

Zespół ds. Monitoringu i Analiz
Przewodnicząca:
- dr hab. Anita Całek (Katedra Komparatystyki Literackiej)
Członkowie:
- prof. dr hab. Iwona Puchalska (Katedra Komparatystyki Literackiej) 
- dr Wojciech Ryczek (Katedra Komparatystyki Literackiej) 
- dr Agnieszka Kania (Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej) 
- dr Anna Wysocka-Bar (Wydział Prawa i Administracji) 
- dr Kamilla Noworól (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) 
- mgr Michał Gliński (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

Rada Programowa
- prof. Elwira Buszewicz (Katedra Komparatystyki Literackiej) – zajęcia na I roku, koordynacja hospitacji 
- prof. Iwona Puchalska (Katedra Komparatystyki Literackiej) – absolwenci  
- prof. Magdalena Siwiec (Katedra Komparatystyki Literackiej) – kierownik Katedry 
- prof. Iwona Węgrzyn (Katedra Kultury Literackiej Pogranicza) – zajęcia na II roku 
- dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, prof. UJ (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki) – zajęcia na I roku 
- dr hab. Małgorzata Sokalska, prof. UJ (Katedra Komparatystyki Literackiej) - prodziekan 
- dr hab. Monika Świerkosz, prof. UJ (Katedra Teorii Literatury) – zajęcia na obu stopniach 
- dr hab. Anita Całek (Katedra Komparatystyki Literackiej) – zespół ds. monitoringu 
- dr hab. Andrzej Zawadzki  (Katedra Komparatystyki Literackiej, Ośrodek MISHiS) - MISH 
- dr Jakub Czernik  (Katedra Komparatystyki Literackiej) 
- dr Karolina Górniak-Prasnal  (Katedra Komparatystyki Literackiej) – aktywności studenckie 
- dr Ewa Wojciechowska  (Katedra Komparatystyki Literackiej) – praktyki studenckie 
- dr Marcin Chruściel (wicedyrektor V LO w Krakowie) 
- mgr Monika Bartys (dyrektor wydawnicza wydawnictwa Znak) 
- Monika Chaberka – studentka polonistyki-komparatystyki, 1. rok studiów II stopnia 
- Dorota Hilger – studentka polonistyki-komparatystyki, 2. rok studiów I stopnia 
- Zofia Strzyż – studentka polonistyki-komparatystyki, 3. rok studiów I stopnia 
- Natalia Roguz – studentka polonistyki-komparatystyki w ramach MISH 
- Aleksandra Karaźniewicz – studentka polonistyki-komparatystyki w ramach MISH

 

» PRZEKŁADOZNAWSTWO LITERACKO-KULTUROWE

Przewodniczący:
dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ

Członek:
dr hab. Magdalena Heydel, prof UJ
dr hab. Barbara Batko-Tokarz
dr Zofia Ziemann

Student:
Arkadiusz Brudło

Interesariusz zewnętrzny:
Agnieszka Rasińska-Bóbr (Kraków Miasto Literatury UNESCO)

 

 

» ​STUDIA POLSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW

Przewodnicząca:

dr Małgorzata Banach 
Członkowie:
dr Adriana Prizel-Kania
dr Beata Terka
Studenci:
Alexander Kravchuk
Oleksandra Stepanenko

Interesariusze zewnętrzni:

Pavlo Levchuk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Anna Mikulska, EduLumiere
Anastasiia Cherniavska, Centrum Edukacyjne Chowaniak

 

» STUDIA POLSKIE – JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO

STUDIA POLSKIE – JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO

Przewodnicząca:
dr Tamara Czerkies 
Członkowie:
dr Dominika Bucko 
mgr Joanna Machowska
Studenci:
Yihng Li
Xinyu Li
Interesariusz zewnętrzny:
dr Bogdan Zemanek – Instytut Konfucjusza w Krakowie

 

» TEATROLOGIA

TEATROLOGIA

Przewodnicząca:
dr Anna R. Burzyńska
Członkowie:
dr Monika Kwaśniewska-Mikuła 
prof. Grzegorz Niziołek
dr Agnieszka Wanicka
Studenci:
Zofia Kowalska – I rok
Julia Tokarczyk – I rok 
Kinga Balawejder – II rok 
Interesariusze zewnętrzni:
Agata Dąbek – kierowniczka dramaturgów w Starym Teatrze  
Katarzyna Dudek – kierowniczka literacka w Teatrze Ludowym
Marta Keil – kuratorka, badaczka i dramaturżka  
Ewelina Radecka – kustosz w Muzeum Krakowa, Odział Teatralny, Rydlówka 
Tomasz Kireńczuk – krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor artystyczny Santarcangelo Festival we Włoszech

 

» TWÓRCZE PISANIE

TWÓRCZE PISANIE

Przewodniczący:
dr hab. Jerzy Franczak
Członek:
dr hab. Krzysztof Zajas
Student:
Wojciech Dyrda
Interesariusz zewnętrzny:
dr Jan Burnatowski – „Czas Literatury”, Krakowskie Biuro Festiwalowe

 

» WIEDZA O TEATRZE

WIEDZA O TEATRZE

Wiedza o teatrze 
WIEDZA O TEATRZE 
Przewodnicząca:
dr Anna R. Burzyńska
Członkowie:
dr Monika Kwaśniewska-Mikuła 
prof. Grzegorz Niziołek
dr Agnieszka Wanicka
Studenci:
Karolina Wierzba - I rok
Alicja Dębczak – II rok
Ida Przeźmińska i Alex Krzysztoń – III rok 
Interesariusze zewnętrzni:
Agata Dąbek – kierowniczka dramaturgów w Starym Teatrze  
Katarzyna Dudek – kierowniczka literacka w Teatrze Ludowym
Marta Keil – kuratorka, badaczka i dramaturżka  
Ewelina Radecka – kustosz w Muzeum Krakowa, Odział Teatralny, Rydlówka Tomasz Kireńczuk – krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor artystyczny Santarcangelo Festival we Włoszech