Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Skład Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w roku akad. 2023/2024
 
1. dr hab. Małgorzata Sokalska – Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Polonistyki, przewodnicząca Komisji
2. dr Anna Chudzik – pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia
3. dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ – kierownik kierunku COHES Comparative Heritage Studies 
4. dr hab. Klaudia Socha – kierownik kierunku Edytorstwo
5. dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok – kierownik kierunku Filologia polska  nauczycielska
6. dr Beata Drabik – kierownik kierunku Język polski w komunikacji społecznej
7. dr Michał Koza – kierownik kierunku Krytyka literacka
8. dr hab. Tomasz Majkowski – kierownik kierunku Kulturoznawstwo – teksty kultury
9. dr Rafał Młyński – kierownik kierunku Logopedia
10. dr Małgorzata Banach – kierownik kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
11. dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ – kierownik kierunku Performatyka
12. dr hab. Tomasz Kunz – kierownik kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa
13. dr Jakub Czernik – kierownik kierunku Polonistyka-komparatystyka
14. dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ – kierownik kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
15. dr Dominika Bucko – kierownik kierunku Studia polskie dla cudzoziemców 
16. dr Adrianna Prizel-Kania – kierownik kierunku Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
17. dr hab. Wanda Świątkowska – kierownik kierunku Teatrologia
18. dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ – kierownik kierunku Twórcze pisanie
19. dr Olga Śmiechowicz – kierownik kierunku Wiedza o teatrze
20. Marcelina Kłębek – przedstawiciel studentów z ramienia Samorządu Studenckiego WP UJ
21. Maja Cybulska – przedstawiciel studentów z ramienia Samorządu Studenckiego WP UJ