Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Skład Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w roku akad. 2021/2022
 

1.    dr hab. Małgorzata Sokalska – Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Polonistyki, przewodnicząca Komisji
2.    dr Anna Chudzik – pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia
3.    dr Monika Kwaśniewska-Mikuła – kierownik kierunku Wiedza o teatrze
4.    dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ – kierownik kierunku Język polski w komunikacji społecznej
5.    dr Beata Ziajka – kierownik kierunku Filologia polska  nauczycielska
6.    dr hab. Tomasz Kunz – kierownik kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa
7.    dr hab. Klaudia Socha – kierownik kierunku Edytorstwo
8.    dr Jakub Czernik – kierownik kierunku Polonistyka-komparatystyka
9.    dr hab. Tomasz Majkowski – kierownik kierunku Kulturoznawstwo – teksty kultury
10.    dr Michał Koza – kierownik kierunku Krytyka literacka
11.    dr Zofia Ziemann – kierownik kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
12.    dr hab. Mateusz Borowski – kierownik kierunku Performatyka
13.    dr hab. Marcin Kościelniak – kierownik kierunku Teatrologia
14.    dr Rafał Młyński – kierownik kierunku Logopedia
15.    dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ – kierownik kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
16.    dr Adrianna Prizel-Kania – kierownik kierunku Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
17.    Bartłomiej Mikołajczyk – przedstawiciel studentów z ramienia Samorządu Studenckiego WP UJ
18.    Anna Dołba – przedstawiciel studentów z ramienia Samorządu Studenckiego WP UJ