Wyjazd naukowy do Warszawy

W sobotę 1 kwietnia studenci, którzy są uczestnikami projektów realizowanych przez Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego, oraz inni zainteresowani wzięli udział w wyjeździe naukowym do Warszawy. Pierwszym etapem pobytu były warsztaty w Domu Spotkań z Historią nt. życia codziennego w PRL. Druga część dnia została poświęcona na spotkanie z pracownikami Działu Edukacyjnego oraz pogłębione zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego wystawa nikogo nie pozostawiła obojętnym. W wyjeździe uczestniczyły także prof. Anna Janus-Sitarz oraz mgr Agnieszka Kania.