Wykład doc. dr. KĘSTUTISA URBY

18 05 2017 Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza oraz Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej  zaprosiły na wykład doc. dr. KĘSTUTISA URBY (Uniwersytet Wileński) 
nt. „Children's Literature in Lithuania: Soviet and Post-Soviet Times”