10-lecie serii Edukacja Nauczycielska Polonisty oraz promocja księgi "Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra"

Z okazji wydania trzytomowej księgi "Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra" pod red. K. Biedrzyckiego, W. Bobińskiego, A. Janus-Sitarz, R. Przybylskiej i in. oraz jubileuszu 10-lecia serii Edukacja Nauczycielska Polonisty organizatorzy I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej wraz z Panią Dziekan Wydziału Polonistyki UJ zorganiowali spotkanie poświęcone przypomnieniu idei Kongresu oraz rozmowom na temat szkolnej i akademickiej edukacji polonistycznej, które miało miejsce  w środę 17 grudnia 2014 r. 
 

Zaproszenie >>;  Plakat>>