Artyści medyccy – krąg Pawlikowskich

Kraków, 17-19.11.2016. Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku zaprosiła na konferencję pt. „Artyści medyccy – krąg Pawlikowskich”. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. 

Plakat >>