Jubileusz prof. Władysława Miodunki

18 czerwca 2015 r. uroczystą sesją jubileuszową w auli Collegium Novum UJ rozpoczęła się konferencja pt. „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie", zorganizowana z okazji 70. urodzin prof. Władysława Miodunki. W trakcie ceremonii otwarcia dostojny jubilat uhonorowany został Złotym Medalem Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka. 

Na uroczystości obecni byli również m.in. prorektorzy UJ prof. Andrzej Mania, prof. Jacek Popiel i prof. Stanisław Kistryn, byli rektorzy prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł, a także dziekani wydziałów UJ, przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski oraz goście z różnych części świata, w tym wielu byłych uczniów jubilata.    

Zebranych powitał dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ dr hab. Piotr Horbatowski, po czym oficjalnego otwarcia konferencji dokonał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromną rolę prof. Miodunki w promocji języka i kultury polskiej w świecie. - Globalną wioskę budują nie tylko znikające granice i możliwości komunikacji na odległość, ale także, a może przede wszystkim, ludzie tacy jak prof. Władysław Miodunka, który przybliża Polskę światu – powiedział, dodając że pasji naukowej jubilata zawsze towarzyszyło wielkie zaangażowanie w organizacyjną stronę działalności Uniwersytetu.

Po obecnym rektorze, głos zabrali jego poprzednicy. Prof. Franciszek Ziejka podzielił się z zebranymi wspomnieniami dotyczącymi swojej wieloletniej współpracy z jubilatem, podkreślając przy tym, że prof. Miodunka gdziekolwiek był, „wszędzie niósł słowo polskie, wszędzie znajdował przyjaciół i znakomitych uczniów." Następnie prof. Karol Musioł złożył jubilatowi życzenia i gratulacje, ujęte w krótkiej poetyckiej formie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie prof. Miodunce Złotego Medalu Jubileuszu 650-lecia UJ przez prof. Wojciecha Nowaka. Po tej krótkiej ceremonii, dr hab. Przemysław Gębal z Uniwersytetu Warszawskiego przybliżył zebranym dorobek naukowy odznaczonego, akcentując przy tym jego rolę jako twórcy krakowskiej szkoły glottodydaktyki polonistycznej. Następnie przyszła kolej na gratulacje i życzenia dla jubilata, składane przez licznych współpracowników i przyjaciół.

Konferencja „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie" potrwa do 20 czerwca. Poświęcona jest ona przede wszystkim zagadnieniom z kręgu zainteresowań jubilata, takim jak językoznawstwo ogólne i stosowane, dydaktyka języka, literatury i kultury polskiej, psychologiczne i społeczne aspekty dwujęzyczności oraz kontakty międzyjęzykowe.

Tekst: Sekcja Mediów Elektronicznych UJ.