Jubileusz profesora Franciszka Ziejki. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej i promocja książki

"Profesor jest ikoną uniwersytetu, jego wizytówką, reprezentuje swoją osobą wielkość Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz piękno humanistyki" - powiedział rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas spotkania w Bibliotece Jagiellońskiej, które odbyło się 3 października, dokładnie w 75. rocznicę urodzin prof. Franciszka Ziejki.

Trudno wymienić wszystkich uczestników tej uroczystości – zjawił się tłum przyjaciół, byłych uczniów i współpracowników, władze UJ i przedstawiciele wielu instytucji.

Uroczystość, którą prowadził dyrektor Biblioteki  Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk, rozpoczęła się od otwarcia wystawy, której tytuł brzmi po prostu "Profesor Franciszek Ziejka". Możemy na niej oglądać (do 16 października) dokumenty i archiwalia, które przedstawiają drogę życiową i karierę naukową Jubilata. Zaprezentowane zostało także drzewo genealogiczne rodziny Ziejków.

Odpowiedzialna za organizację wystawy Małgorzata Kusak opowiedziała o genezie wystawy. Kilka tygodni temu do Działu Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej prof. Ziejka przekazał kilkanaście pudeł, zawierających część jego prywatnego archiwum (dokumenty, maszynopisy, korespondencja). Stało się tak na prośbę dyrektora BJ prof. Pietrzyka, a prof. Ziejka zgodził się pod warunkiem, że będzie to stanowiło początek nowego zwyczaju. Jubilat zaapelował do profesorów UJ, aby przekazywali do Archiwum UJ lub zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej swoje archiwa. Wystawa prezentująca jedynie cześć przekazanych materiałów jest zatem pretekstem do promowania tej akcji.

Podczas spotkania wielu mówców, a także i sam Jubilat w przemowie zatytułowanej „Mój dom w Alejach Mickiewicza", podkreślało, że Biblioteka Jagiellońska stanowi drugi dom prof. Ziejki i można powiedzieć, że jest to jego stały adres pobytu w Krakowie. Profesor Ziejka opowiedział najpierw o historii swojej rodziny, następnie wspominał miejsca swojego zamieszkania, obejmując okres od studiów w Krakowie, poprzez pobyt  na Uniwersytecie Prowansalskim w Aix-en-Provence, gdzie był lektorem języka polskiego, następnie wyjazd na uniwersytet w Lizbonie, cztery lata wykładów w Paryżu w latach 80. ubiegłego wieku, by na końcu wyznać, że pobytem najdłuższym i najmilej wspominanym jest czas spędzony w Bibliotece Jagiellońskiej, która jest jego ukochanym warsztatem pracy i miejscem, gdzie najpełniej rozwija się jego pasja.

Dalszą cześć spotkania wypełniła promocja najnowszej książki prof. Ziejki, która nosi tytuł "W drodze do sławy. Studia i szkice". Prowadził ją prorektor UJ prof. Jacek Popiel, który podkreślał, że niekończąca się praca prof. Ziejki, którą prowadzi w archiwach i bibliotekach, uzmysławia nam jak ważne są badania źródłowe. Ich efekt stanowią książki, które przewartościowują historie napisane przez innych badaczy.

Jubilat po spotkaniu otrzymał od zgromadzonych wiele życzeń i prezentów, wśród których był też adres gratulacyjny wystosowany przez władze UJ.

Źródło:  Zespół Portalu UJ