Trauma: doświadczenie, zapis, terapia

W dniach 21-22 marca 2015 roku w auli im. prof. Błońskiego odbyła się konferencja pt. "Trauma: doświadczenie, zapis, terapia". Wydarzenie, zaadresowane do literaturoznawców, psychoanalityków, psychiatrów, filozofów i psychologów, zgromadziło spore grono zainteresowanych problematyką  traumy badaczy, wśród nich również gości z Francji, zawodowych psychoanalityków lacanowskich. Obrady skupiły się wokół zagadnień: trauma jako wydarzenie, doświadczenie traumy, traumatyczne dzieciństwo, (nie)uchwytności traumy oraz opracowanie traumy. Nasz Wydział reprezentowali: prof. Krzysztof Zajas, który wygłosił referat pt. "Trauma ciała zbiorowego", dr Roma Sendyka (udział w panelu), dr Anna Marchewka z wystąpieniem pt. "Oczyszczenie. Zmazywanie założycielskiej traumy na wybranych przykładach z młodej prozy polskiej" oraz Anna Turczyn, która zaprezentowała referat pt. "Dire-ce-qui-est, powiedzieć-to-co-jest. Zapisywanie doświadczenia traumatycznego na przykładzie „Kazirodztwa" Christine Ang ot".

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor CSH UJ, dr Tomasz Bilczewski, zaś wykład inaugurujący zatytułowany "Trauma i przyczynowość" wygłosił Guy Trobas (Francja). 

Na zakończenie obrad ustalono, że współpraca między humanistami i psychoanalitykami będzie miała swój ciąg dalszy. W przyszłym roku, w dniach 19-20 marca, planujemy kolejną (już trzecią) wspólną konferencję, zatytułowaną roboczo "Język i ciało". Serdecznie zapraszamy!