Inauguracja 2012/2013

Inauguracja roku akademickiego dla I roku filologii polskiej, kulturoznawstwa, polonistyki-komparatystyki i wiedzy o teatrze odbyła się 2 października br. (wtorek) o godz. 17.00  w Auli P0.1.1 budynku Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej 7

Wykład inauguracyjny Nowa poezja w nowych czasach (1989-2012) wygłosił prof. dr hab. Marian Stala