Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kontakt

Web Content Display Web Content Display

Sekretariaty studenckie

Sekretariat ds. studiów stacjonarnych

Sekretariat ds. studenckich czynny w dniach:

 poniedziałek  10:00 – 14:00
wtorek           10:00 – 14:00
środa             dzień wewnętrzny (bez przyjęć stron)
czwartek       11:00 – 15:00
piątek            10:00 – 14:00

Sekretariat Studencki  POK.  43, 44, 58

Mgr Dorota Chmielnicka - Kierownik, tel. 12 663 17 74, pokój 43, 
e-mail: dorota.chmielnicka@uj.edu.pl

kierunki studiów: Twórcze pisanie II stopnia, Performatyka II stopnia

lic. Mikołaj Sokołowski tel. 12 663 14 03; pokój 43;
e-mail: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl

kierunki studiów: Wiedza o teatrze I stopnia; Teatrologia II stopnia; obsługa toku studiów III stopnia Wydziału Polonistyki (oprócz doktorantów Szkół Doktorskich) stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego; MOST

mgr. Agnieszka Uszko tel. 12 663 14 28; pokój 43 
e-mail: agnieszka.uszko@uj.edu.pl

kierunki studiów: Filologia polska nauczycielska I stopnia; Krytyka literacka II stopnia 

Mgr Katarzyna Nęcek, tel. 12 663 13 21, pokój 58, 
e-mail: katarzyna.necek@uj.edu.pl

kierunki studiów: Edytorstwo I stopnia; Język polski w komunikacji społecznej I i II stopnia 

Mgr Marcin Sosik, tel. 12 663 13 21, pokój 58, 
e-mail: m.sosik@uj.edu.pl

kierunki studiów: Polonistyka antropologiczno-kulturowa I i II stopnia; Edytorstwo II stopnia; Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia; studia podyplomowe: Retoryka, 

Mgr Renata Pińkowska, tel. 12 663 13 23, pokój 44, 
e-mail:renata.pinkowska@uj.edu.pl

kierunki studiów: Kulturoznawstwo – teksty kultury I i II stopnia; Studia podyplomowe: Edytorstwo Redakcja Tekstu, Studia Literacko Artystyczne

Mgr Joanna Ziaja tel. 12 663 13 23 pok. 44 
e-mail: joanna1.ziaja@uj.edu.pl

kierunek studiów: Polonistyka Komparatystyka I i II stopnia; Filologia polska nauczycielska II stopnia; ERASMUS; Praktyki studenckie;

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
mgr Elżbieta Barczyńska, tel. 12 663 26 82,  e-mail: elzbieta.barczynska@uj.edu.pl 

Dział Spraw Stypendialnych Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 p. 1.08
30-060 Kraków
(wejście od ul. Oleandry 2a)
tel. 12 663 2682Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek    10.00 – 14.00