Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Władze

Web Content Display Web Content Display

Władze

Dyżury władz Wydziału:
ul. Gołębia 16, I piętro - pokój 47
nr telefonu: 12 663 13 34

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ

dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ                   

e-mail: jaroslaw.fazan@uj.edu.pl

przyjmuje:

w poniedziałki w godz. 11.30-13.00

w piątki w godz.  10.00-11.30

Dyżur zostaje odwołany w dniach 15 i 19 lipca 2024 r.
 
Prodziekan ds. rozwoju i promocji

 

dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

e-mail:  miroslawa.mycawka@uj.edu.pl

przyjmuje: 

w poniedziałki w godz. 11.30 - 13.00

we wtorki w godz. 13.15 – 14.45 

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ

e-mail: t.bilczewski@uj.edu.pl

przyjmuje:

we wtorki w godz. 11.30 - 13.00

w piątki w godz. 11.00 - 12.30

 

Prodziekan ds. dydaktycznych

 

dr hab. Małgorzata Sokalska, prof. UJ

e-mail: malgorzata.sokalska@uj.edu.pl

 

przyjmuje:
w poniedziałki w godz. 13.30 – 15.00
w czwartki w godz. 11.30 – 13.00

4 lipca dyżur odbędzie się w godz. 11.00-12.30