Wykład doc. dr Martynasa Petrikasa

nt. „The Post-Soviet Theatre of Lithuania: History, Continuities, Hybridity”.
Miejsce i czas: Wydział Polonistyki, czwartek 17 XI.