XIV Festiwal Nauki

W dniach 21-24 maja bieżącego roku na Rynku Głównym w Krakowie odbył się XIV Festiwal Nauki, nawiązujący równocześnie do Jubileuszu 650 – lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod hasłem: Z nauką przez wieki. Także i w tym roku Wydział Polonistyki promował swoją działalność i poszczególne specjalności.

Uruchomiliśmy Poradnię onomastyczną, w skład której wchodzili doktoranci i studenci specjalności językoznawczej. Udzielali oni zainteresowanym osobom informacji na temat znaczenia i pochodzenia swojego imienia oraz nazwiska, a także rozstrzygali wszelkie wątpliwości przechodniów związane z zasadami poprawnościowymi (leksykalnymi, fleksyjnymi, składniowymi).

Działał także stały Punkt Informacyjny, w którym udzielano informacji na temat programu studiów oraz zasad rekrutacji na poszczególne kierunki i specjalności.

W namiocie Wydziału Polonistyki znaleźli się także członkowie Koła Naukowego Glottodydaktyków, którzy przeprowadzali konkursy przygotowane dla Polaków i obcokrajowców. Celem konkursów była refleksja związana z nauczaniem języka polskiego jako obcego i odpowiedź na pytanie: czy byłbym/byłabym dobrym lektorem? Zagadnienia, które dotyczyły kultury polskiej i gramatyki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla każdego biorącego udział w językowych potyczkach była przewidziana nagroda związana z naszą specjalnością. Żywe zainteresowanie wśród obcokrajowców budziły informacje o Szkole Letniej. Nie zapomniano także o programie „Teraz Polski!", który spotkał się z pozytywnym odbiorem.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Koła na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/Glottodydaktyka.UJ i stronie http://www.polishstudies.uj.edu.pl/kolo-naukowe

Koło Naukowe Romantyków UJ, funkcjonujące pod zwierzchnictwem Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, która stworzyło Sekcję Romantyków przedstawiło autorski projekt Gry z „wieszczami", angażując zainteresowanych w podejmowanie literackich gier i rozpoznania sylwetek polskich wieszczów narodowych. Nagrodami z rozlicznych konkursach były nie tylko zakładki do książek, ale przede wszystkim książki polskich pisarzy, zaliczanych do kanonu literackiego.

W piątkowe popołudnie, przedstawiciel Koła Naukowego Romantyzmu UJ – Paweł Sobol – przedstawił na estradzie pod Ratuszem skecz kabaretowy, zatytułowany Romantyzm – na nowo! Nowoczesna wersja „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, remake epopei narodowej, której akcję przeniesiono do współczesności, została uwieczniona okiem kamery.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z występu: https://www.facebook.com/PrzyjacieleRomantyzmu i zapoznania się z działalnością Koła na Facebooku: https://www.facebook.com/PrzyjacieleRomantyzmu

Sekcja Logopedyczna,  którą stworzyli studenci różnych specjalności naszego Wydziału, zapraszała przechodniów m. in. do zabaw w ćwiczeniu dykcji, logopedycznych gier planszowych, wymagających zdolności wokalnych i motorycznych. Nie tylko dzieci pokonywały logopedyczny tor przeszkód.  Ciekawe konkursy, zabawy językowe i quizy przyciągały uwagę dorosłych osób, a szczególnie obcokrajowców.

Dzięki uruchomieniu Poradnia Logopedycznej i zaangażowaniu członków Polskiego Związku Logopedów, zainteresowane osoby mogły skorzystać z darmowych konsultacji w zakresie diagnozowania trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu.

Koordynator: dr Anna Włodarczyk