„Formy myślenia archaicznego w literaturze litewskiej: źródła, trwanie, transpozycje”

24 11 2016, Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza
zaprosiła na wykład doc. dra Regimantasa Tamošaitisa (Uniwersytet Wileński)
nt. „Formy myślenia archaicznego w literaturze litewskiej: źródła, trwanie, transpozycje”