Anti-Semitism: in the past till today

Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego w dniu 3 marca 2016 r. 
zoraganizowało spotkanie  z  dr Sharon Azaria z Talpiot Academic College w Holon.