Konkurs na najlepszą pracę roczną 2015 organizowany na Wydziale Polonistyki UJ rozstrzygnięty

W dniu 30 06 2015 na Wydziale Polonistyki UJ wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę roczną.
 
Komisja w składzie:
 
prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, dr hab., prof. UJ Agnieszka Ziołowicz, dr hab. Cezary Zalewski, dr Tomasz-Cieślak-Sokołowski oraz (przewodnicząca w zastępstwie prof.dr Eugenii Prokop-Janiec) dr hab. Prof. UJ Elwira Buszewicz
 
postanowiła wyróżnić następujące prace:
 
I nagroda  (bon książkowy na kwotę 1000zł)
Aleksandra Majak, Podmiot i emocje we wczesnej poezji T.S. Eliota
 (prowadząca Elżbieta Binczycka)
 
II nagroda (bon książkowy na kwotę 700 zł)
Maciej Mikołajski, Vikings. Historia między tekstem a rzeczą .
 (prowadzący Tomasz Majkowski)
 
III nagroda – nie przyznano
 
Wyróżnienia: (bony książkowe na kwotę 300 zł) 
1. . Przemysław Koniuszy, Estetyka mordu zbiorowego. Giambattista Marino
 "O zabiciu młodzianków" (Maciej Włodarski)
2. Anna Svetlova, Wiersz Władysława Broniewskiego "Ja i wiersze" a
 tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka (Elżbieta Binczycka).
 
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!