Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W dniu 23 05 2016 w hallu budynku przy ul. Gołębiej 20 Dziekan Wydziału Polonistyki Prof. dr hab. Renata Przybylska dokonała uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej krakowskie oficyny wydawnicze XVI wieku mieszczące się w tym budynku. W części naukowej referat: Słownictwo testamentów góralskich z XVII i XVIII wieku wygłosił dr hab. Maciej Rak.