Wolność I wyobraźnia w literaturze dziecięcej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej I Młodzieżowej zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem Wolność I wyobraźnia w literaturze dziecięcej, która odbyła się w Krakowie 31.05–2.06.2016 r. Konferencja poświęcona była aspektom wolności i wyobraźni w literaturze i książce dziecięcej współczesnej i dawnej.