Wyjazd dialektologiczny do Małastowa (Łemkowszczyzna)

W dniach 4–8 lipca 2016 r. odbył się obóz dialektologiczny w Małastowie (Łemkowszczyzna). Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy Sekcji Dialektologicznej Koła Językoznawców Studentów UJ: Katarzyna Adamczyk, Grzegorz Banasik, Anna Barszczewska, Marzena Gałkowska, Klaudia Starowicz, Paulina Śmigiel i Zofia Ulańska. Opiekunem naukowym był dr hab. Maciej Rak.
W trakcie obozu prowadzono badania dotyczące tożsamości, kultury, historii i języka Łemków. Rozmawiano z kilkunastoma miejscowymi rodzinami łemkowskimi, polskimi oraz mieszanymi. Uczestnicy obozu wzięli również udział w nabożeństwie obrządku greckokatolickiego w cerkwi pod wezwaniem św. Paraskewii w Pętnej (przysiółek Małastowa).
Podczas wieczoru integracyjnego z łemkowskimi rodzinami studenci wysłuchali tradycyjnych pieśni łemkowskich w wykonaniu młodego pokolenia, dla którego rodzima tradycja wciąż pozostaje żywa.
Oprócz badań naukowych był czas na turystykę. Uczestnicy obozu wybrali się na Magurę Małastowską (813 m. n. p. m.), gdzie odwiedzili trzy cmentarze z czasów I wojny światowej.