Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego dla I roku odbyła się 3 października 2016 r.  w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. Wykład inauguracyjny pt. „Obecność, olśnienie, słowo.  Odzyskiwanie świata w poezji modernizmu” wygłosiła prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel.