Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Telefon
12 12 663 13 78

prof. dr hab. Janusz Gruchała - kierownik

prof. dr hab. Ewa Skorupa

dr hab. Teresa Frodyma

dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba

dr hab. Klaudia Socha

dr Magdalena Komorowska

dr Marek Kwater

dr Elżbieta Zarych

dr Michał Czerenkiewicz (zatrudnienie w ramach projektu badawczego)

 

Emerytowani pracownicy katedry:

prof. dr hab. Maria Strycharska-Brzezina