Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych

Adres
31-044 Kraków ul. Grodzka 64, pok. 209
Telefon
12 (12) 663-1810, (12) 663-1820

 

Prof. dr hab. Michał Paweł Markowski
dr hab. Krzysztof Zajas Prof. UJ – kierownik 
dr hab. Piotr Oczko
dr hab. Tomasz Bilczewski