Katedra Performatyki

Adres
ul. Gołębia 14, p.69
30-007 Kraków
Telefon
12 663-14-11

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera – kierownik 
prof. dr hab. Dariusz Kosiński 
dr hab. Wojciech Baluch, prof. UJ
dr hab. Mateusz Borowski
dr Ewa Bal
dr Łucja Iwanczewska
dr Wanda Świątkowska 
dr Konrad Wojnowski