Katedra Teorii Literatury

Adres
Gołębia 16, p. 41
30-007 Kraków
Telefon
12 663-13-00

prof. dr hab. Anna Burzyńska – kierownik

prof. dr hab. Antonina Lubaszewska

Prof. dr hab. Andrzej Hejmej

dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ

dr hab. Andrzej Juszczyk

dr hab. Michał Rusinek

dr hab. Dorota Wojda

dr hab. Cezary Zalewski

dr Michalina Kmiecik

dr Monika Świerkosz

dr Mateusz Skucha 

dr Iwona Boruszkowska (zatrudnienie w ramach projektu badawczego)

 

Emerytowani pracownicy katedry:

prof. dr hab. Stanisław Balbus

prof. dr hab. Jolanta Dudek

prof. dr hab. Stanisław Jaworski

dr Magdalena Lubelska