KONFERENCJA LITERATURY I KULTURY W PRZEKŁADZIE

Dnia 13 czerwca 2013 r.na Wydziale Polonistyki UJ odbyła się Konferencja:„Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność" Konferencja jest częścią projektu badawczego subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, którego kierownikiem jest dr hab., prof. UJ Eugenia Prokop-Janiec.