Komunikaty dla studentów

Wydawanie dokumentów na praktykę pedagogiczną w szkole ponadpodstawowej

Skierowania na praktykę pedagogiczną i dzienniczki praktyk będą wydawane przez dr Ewę Nowak 
w terminie:
05.12.2017 (wtorek) – godz. 8.30, p. 23/Gołębia 20

Uwaga!
Kartę oceny praktykanta i instrukcję praktyki każdy drukuje samodzielnie (wzory dostępne na stronie www.polonistyka.uj.edu.pl, w zakładce studia – praktyki)

*Dokumenty można odebrać również w imieniu innej osoby.

Szanowny Studencie, Szanowna Studentko,  
zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym zjawiska molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) — zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem / molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej oraz doktorantki i doktorantów. Więcej >>

__________________________________________________________________________

Uwaga!

Studenci, którzy będą odbywać praktyki pedagogiczne w szkole ponadpodstawowej
(luty - marzec 2018 roku) proszeni są o dostarczenie do sekretariatu (p. 44/Gołębia 16) potwierdzenia rezerwacji szkoły. Wzór dostępny na stronie >>

Termin upływa 22.12.2017 r.

__________________________________________________________________________

Wszystkie ogłoszenia i informacje o odwołanych zajęciach są na bieżąco zamieszczane na tablicy obok sali 42 przy ul. Gołębiej 16 oraz na stronie internetowej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ https://samorzadwpuj.wordpress.com/

 

___________________________________________________________________________

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych   studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
na warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy. Więcej >>

___________________________________________________________________________

Jagiellońskie Centrum Językowe  zaprasza studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich do skorzystania z szerokiej gamy kursów tematycznych, na których można doskonalić język ogólny, specjalistyczny oraz akademicki.  Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą  na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne

___________________________________________________________________________

Uwaga Studenci Komparatystyki !

___________________________________________________________________________

Terminy dyżurów pracowników naukowych Wydziału Polonistyki wg nazwisk

___________________________________________________________________________

Informacje o odwołaniach zajęć i dyżurów zamieszczane są na stronie Samorządu Studentów 

____________________________________________________________________________

Kursy dla studentów z zagranicy

____________________________________________________________________________

Informuję, że wyjazdy zagraniczne studentów o charakterze naukowym stanowią ważną część osiągnięć studenta w toku nauki i powinny być zamieszczone w suplemencie do dyplomu. 

W związku z tym apeluję o zgłaszanie udokumentowanych wyjazdów tego rodzaju do sekretariatu ds. studenckich przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej.
 
Dziekan Wydziału Polonistyki
(-) prof. dr hab. Renata Przybylska
 
___________________________________________________________________________

 

II edycja programu "Stacja Konstelacja"_

__________________________________________________________________________________________

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału.

____________________________________________________________________________________________

Studenci każdego odrębnego kierunku studiów, co wynika z przepisów,  mają obowiązek wybierania seminarium magisterskiego prowadzonego tylko i wyłącznie dla ich kierunku.

_______________________________________________________________
 
Studenci kierunków filologia polska i polonistyka-komparatystyka mają prawo  w ramach przysługujących im bezpłatnie dodatkowo 30 punktów ECTS (na każdym  stopniu studiów) wybrać blok przedmiotów dający uprawnienia do wykonywania  zawodu nauczyciela (moduły psychologiczno-pedagogiczny i  dydaktyczny).Deklarację o wyborze powyższego bloku należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do 8 października pierwszego roku studiów w sekretariacie  studenckim Wydziału Polonistyki. Studenci specjalności nauczycielskiej  (kierunek filologia polska) mają ten blok w obowiązkowym programie studiów.
____________________________________________________________________________________________
 

____________________________________________________________________________________________