Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs: Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury

Konkurs:  Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury

Ogólnopolski Konkurs

Ogólnopolski Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury„, organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma na celu propagowanie szeroko pojętej humanistyki wśród młodzieży licealnej. Konkurs wymaga napisania eseju na jeden z tematów zaproponowanych przez Komisję Naukową Konkursu oraz umiejętności przemawiania na podany przez Jury temat. Ideą przyświecającą Organizatorowi jest chęć wyjścia naprzeciw poglądom, spostrzeżeniom i fascynacjom młodych ludzi, ale jednocześnie sprawdzenie, na ile swoją wiedzę są w stanie przełożyć na tekst i mowę. Konkurs ma przede wszystkim pokazać, że świat istnieje zarówno materialnie, jak i duchowo – można odnaleźć jego cząstkę w literaturze, w języku, w otaczającej nas kulturze.

Regulamin Konkursu jest dostępny w zakładce REGULAMIN. Wszystkie informacje będą publikowane na bieżąco przez Organizatora.

Prace pisemne wraz z kartą zgłoszenia (załącznik do Regulaminu) prosimy przesyłać na adres podany poniżej:

Wydział Polonistyki UJ
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
z dopiskiem ŚWIAT UKRYTY

 

Organizatorzy
Organizatorem VI edycji Konkursu „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury” jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komisja Naukowa Konkursu:

Pracownicy:
Dr hab. Tomasz Majkowski, prof. UJ - przewodniczący
Prof. dr hab. Kazimierz Sikora
Dr hab. Kazimierz Adamczyk
Dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, prof. UJ
Dr hab. Dorota Siwor
Dr hab. Wanda Świątkowska
Dr Patrycja Pałka
Dr Katarzyna Deja
Dr Kinga Siewior

Studenci:
1. Zuzanna Ciołka
2. Emilia Stanowska
3. Kamil Trybek
4. Maria Wiktorska
5. Magdalena Murzyn
6. Bartosz Piech
7. Paulina Pawlikowska
8. Karolina Skowrońska

Regulamin

Regulamin >>

Karta zgłoszenia >>

6. Edycja konkursu

Szanowni Państwo,
w tym roku po kilkuletniej przerwie odbywa się już szósta edycja konkursu dla uczniów szkół średnich „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”. Konkurs daje uczestnikom możliwość wypowiedzenia się na temat aktualnych problemów dotyczących humanistyki. Tym razem prace będą dotyczyły współczesnego patriotyzmu, poszukiwania własnej tożsamości, a także konsekwencji wynikających z obowiązywania kanonu.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szerszym opisem tematów w zakładce TEMATY 2023.
W tej edycji nastąpiły niewielkie zmiany regulaminowe dotyczące wymogów na poszczególnych etapach konkursu. Wymagania dostępne są w zakładce TERMINY I WYMOGI oraz w REGULAMINIE konkursu.
Jak zwykle na laureatów czekają indeksy na Wydział Polonistyki UJ.

 

Terminy i wymogi

TERMINY
20 marca 2023 – termin nadsyłania prac konkursowych.
14 kwietnia 2023 – finał w Krakowie.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRACY

Od autorów prac oczekujemy samodzielności i oryginalności w ujęciu tematów oraz dojrzałości stylu i przestrzegania reguł poprawności językowej. Objętość prac nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5 p. W żaden inny sposób nie chcemy ograniczyć inwencji uczestników konkursu.

Pracę należy opatrzyć pełnym opisem bibliograficznym wraz z osobną dołączoną bibliografią, w której powinny być zawarte wszystkie publikacje wykorzystane do napisania eseju.
Prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach

WYMOGI DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI USTNEJ

Czas na przygotowanie – 1h.
Wystąpienie uczestnika powinno trwać 5-10 minut.

Jury zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiej rozmowy dotyczącej wypowiedzi uczestnika.

 

Tematy esejów 2023
1. Dylematy współczesnego polskiego patriotyzmu.
2. W poszukiwaniu własnej tożsamości (na przykładzie tekstów polskiego rapu i hip-hopu).
3. Jak zachwyca, kiedy nie zachwyca – jak kłócić się z kanonem?

Kontakt
adres e-mail: konkurswpuj@uj.edu.pl

Finał 2023

Finał konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2023 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie.