II Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Bednarczyków

W dniu 15 grudnia odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników drugiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. Bednarczyków. 

Druga edycja Konkursu poetyckiego o Nagrodę im. K. i Cz. Bednarczyków została zorganizowana przez krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki UJ. 

Kapituła konkursowa w składzie: prof. B. Szymańska, J. Baran, prof. J.S. Gruchała, prof. W. Ligęza (przewodniczący) oraz prof. M. Urbanowski nominowała pięć tomów poetyckich wydanych w latach 2014-2015:

  • Maciej Cisło, niższe studia, Wydawnictwo Forma
  • Przemysław Dakowicz, Łączka, Arcana
  • Jacek Gutorow, Kartki, emg
  • Urszula Kozioł, Klangor, Wydawnictwo Literackie
  • Jarosław Mikołajewski, Wyręka, Wydawnictwo Literackie

 

Laureatem drugiej edycji Konkursu poetyckiego o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków

została Urszula Kozioł (tom Klangor, 2014).

Nagroda ufundowana została przez zmarłą w 2011 r. współzałożycielkę londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy Krystynę Bednarczykową, która przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu archiwum wydawnictwa oraz środki finansowe stanowiące fundusz Nagrody.