Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220601

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkoła 2022”

Data: 01.06.2022
Miejsce: MS Teams
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkoła 2022”

Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Szkoła 2022", organizowanej pod patronatem Wydziału Polonistyki i Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, która odbędzie się 1 czerwca na platformie MS Teams. Link do spotkania konferencyjnego: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56555ae9e1854b13b0718c06ce3926e0%40thread.tacv2/1651404894964?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2256212ec8-b01f-46f7-a85f-c45b45929a3c%22%7d

Zachęcamy do zapoznania się programem Konferencji

Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza pracowników naukowych, studentów, a także nauczycieli na Międzynarodową Konferencję Naukową „Szkoła 2022”. Już 1 czerwca, czyli w Międzynarodowy Dzień Dziecka, spotkamy się, by porozmawiać o szkole trzeciej dekady XXI wieku. Tegoroczna edycja Konferencji będzie wyjątkowa – do dyskusji o edukacji włączą się badacze nie tylko z Polski, lecz także z Malty, Finlandii oraz Słowacji.
Konferencja Naukowa „Szkoła 2022” odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Terminarz:
do 13 maja – nadsyłanie abstraktów
14-15 maja – weryfikacja abstraktów przez Komitet Naukowy
16 maja – przesłanie prelegentom informacji dot. akceptacji abstraktów przez Komitet Naukowy
20 maja – publikacja planu Konferencji
1.06.2022 - Konferencja

W tym roku proponujemy namysł nad wychowawczym aspektem edukacji, zwłaszcza polonistycznej. Abstrakty prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/CqdhJXNMohdTaixY9. Czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut. Przewidywany zakres zagadnień:
•    Polonista – nauczyciel – wychowawca.
•    Szkoła a niepokój społeczny. Jak reagować na wojnę? Jak radzić sobie z doświadczeniem pandemii?
•    Szkoła jako przestrzeń oddziaływania na obszar kompetencji społecznych uczniów i nauczycieli.
•    Czy szkoła socjalizuje?
•    Rola lekcji wychowawczych.
•    Aspekt wychowawczy pracy nauczyciela polonisty.
•    Kompetencje społeczne młodych ludzi a rzeczywistość szkolna.
•    Jak szkoła oddziałuje na osobowość?
•    Szkoła jako przestrzeń przygotowująca do życia we współczesnym świecie.
•    Kim jest wychowawca?
•    Nowa rola nauczyciela w XXI wieku.