Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221024

Narracje o tworzeniu - opowieści artystów

Data: 24.10.2022
Czas rozpoczęcia: 9 30
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 24, Collegium Novum, sala 52
Narracje o tworzeniu - opowieści artystów

Narracje o tworzeniu - opowieści artystów

W stronę historii historii tworzenia

Kraków, 24-26.10.2022

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (WP UJ)

oraz

Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku (WP UJ)

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych (WP UJ)

 

Dzień I   24.10.2022


      W KRĘGU AUTOPOIESIS – OTWARCIA (ul. Gołębia 24, Collegium Novum, sala 52)


9.30 – Inauguracja konferencji

9.40 – 10.00    Michał Paweł Markowski (University of Illinois Chicago, UJ), Autopoiesis, czyli nowoczesna histeria

10.00 – 10.20  Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN), Opowiem ci o tobie. Motywacje użycia narracji drugoosobowej w literaturze fikcjonalnej i niefikcjonalnej

10.20 – 10.40  Marek Zaleski (IBL PAN), Plagiat: fortunne przestępstwo?

10.40 – 11.00  Magdalena Popiel (UJ), Narracje o tworzeniu, czyli „ciemność i magia”

11.00 – 11.30 - dyskusja

11.30 – 12.00 przerwa kawowa


      OPOWIEŚCI O TWORZENIU – ROMANTYZM   (ul. Gołębia 24, Collegium Novum, sala 52)


12.00 – 12.20 Maria Prussak (IBL PAN),  Poeta pod presją

12.20 – 12.40 Michał Kuziak (UW), Juliusz Słowacki – pierwszy polski pisarz nowoczesny?

12.40 – 13.00 Włodzimierz Szturc (UJ), „Ta okropna biel, która sny wróży”. O twarzy i o kartce papieru

13.00 – 13.20 Jerzy Borowczyk (UAM), „I znów zaczyna […] / I co napisał, przekryślił!”. Ryszarda Wincentego Berwińskiego utwory bez końca

13.20 – 14.00 dyskusja


Sekcja I    PRACOWNIE  MALARZY    (ul. Gołębia 24, Collegium Novum, sala 52)          

                                       

16.00 – 16.20 Piotr Oczko (UJ),  Wyrazić siebie. Kobiece autoportrety z XVI i XVII wieku

16.20 – 16.40 Paweł Rodak (UW), Obraz i zapis. Procesy twórcze w dziennikach malarzy                              

16.40 – 17.00 Michał Haake (UAM), Jacek Malczewski jako teoretyk sztuki                           

17.00 – 17.20 Paweł Bem (IBL PAN), „Sięgając pierwszej przyczyny”? Kilka uwag o wypaczeniu w prezentacji procesu twórczego.

17.20 – 18.00 dyskusja             


Sekcja II    DRAMAT  PISANIA  (ul. Gołębia 16, Wydział Polonistyki UJ, sala 42)                                                              


16.00 – 16.20 Olena Haleta (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki), Dramat pisania: listy i rękopisy Lesi Ukrainki jako dowód procesu twórczego                               

16.20 – 16.40 Joanna Szewczyk (UJ), Pisanie stratą, pisanie straty. O autopoietyczności narracji żałobnych ostatnich lat                                 

16.40 – 17.00 Klaudia Muca (UJ), Emancypacyjna historia tworzenia. Związki działań twórczych i działań na rzecz emancypacji                                 

17.00 – 17.20  Anna Piniewska  (UW), „Rzeczywistość się zmienia” – autotematyczne opowieści twórców i twórczyń Teatru 21  

17.20 – 18.00 dyskusja             


Dzień II   25.10.2022


 PODMIOT I ŚRODOWISKO (ul. Gołębia 24, Collegium Novum, sala 52)


9.30 – 9.50   Mateusz Antoniuk (UJ), (Somo/Topo) Narracje autopoietyczne: podmiot tworzący (jako ciało w sieci przedmiotów)

9.50 – 10.10  Marta Baron-Milian (UŚ), Kolektywy Anatola Sterna

10.10 – 10.30  Olga Płaszczewska (UJ), „Chez soi” albo pracownia jako klucz do twórczości w publicystyce literackiej Dwudziestolecia (przypadek Alfreda Jesionowskiego)

10.30 – 10.50 Przemysław Kaniecki (UW), Maciej Sieńczyk wśród przyjaciół i wśród przedmiotów

10.50 – 11.20 dyskusja

11.20 – 12.00 przerwa kawowa


KLASYCY, KLASYCZKI (ul. Gołębia 24, Collegium Novum, sala 52)


12.00 – 12.20  Adam Dziadek (UŚ), Opowieści autopoietyczne – przypadek Czesława Miłosza

12.20 – 12.40  Anna Czabanowska-Wróbel (UJ), „Między komputerem, ołówkiem i maszyną do pisania…”  Adam Zagajewski o własnej twórczości  

12.40 – 13.00  Marek Bernacki (ATH), Poetyki i retoryki narracji autopoietycznych Wisławy Szymborskiej - na przykładzie wybranych wierszy noblistki

13.00 – 13.20 Iwona Gralewicz-Wolny (UŚ), „Wewnątrz siebie samej”. Praktyka twórcza Olgi Tokarczuk w świetle opowiadania „Szkocki miesiąc” z tomu „Gra na wielu bębenkach”   

13.20 – 14.00 dyskusja


Sekcja I   U PROGU MODERNIZMU  (ul. Gołębia 24, Collegium Novum, sala 52)


16.00 – 16.20    Piotr Śniedziewski (UAM), Gustave Flaubert i Louise Colet – historia nie tylko miłosna

16.20 – 16.40     Lidia Kamińska (UJ), „Palą się moje ręce, wre mój mózg i głowa”. Artysta i afekty, czyli proces twórczy w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera.                            

16.40 – 17.00    Krystyna Zabawa (AI), „Poetyckie laboratorium” Maryli Wolskiej i Beaty Obertyńskiej na podstawie ich własnych opowieści o tworzeniu

17.00 – 17.20     Kamil Kaczmarek (UJ),  Estetyka subtelności Karola Irzykowskiego                         

17.20 – 18.00 dyskusja


Sekcja II   NA SCENIE I ZA SCENĄ  (ul. Gołębia 16, Wydział Polonistyki UJ, sala 42)


16.00 – 16.20 Anastasia Nabokina (UJ), „Mitu nie zdradzajcie”. Modernistyczna koncepcja tańca w eksperymentach studia „Heptachor” we wspomnieniach jego założycielki Stefanidy Rudniewej

16.20 – 16.40  Sabina Brzozowska (UO), „Teatralne autocharakterystyki” Tadeusza Rittnera (w trzech odsłonach)

16.40 – 17.00  Agnieszka Budzyńska-Daca (UW), Aleksandra Łukowska (UW), Proces twórczy w improwizacji teatralnej z perspektywy retorycznej

17.00 – 17.20   Magdalena Kuczaba-Flisak (UJ), O micie twórcy – pisarza, tłumacza i ilustratora (na tle kulturowej historii literatury dziecięcej)?

17.20 – 18.00 dyskusja


Dzień III  26.10.2022


DWUDZIESTOWIECZNE  ROZWAŻANIA O PROCESIE TWÓRCZYM (ul. Gołębia 16, Wydział  

                                                                                                                             Polonistyki UJ, sala 42)


9.30 – 9.50   Maciej Nowak (KUL), Zbieranie – rekonstrukcja – zrozumienie. Biografowie o własnym procesie twórczym      

9.50 – 10.10  Dominika Niedźwiedź (UJ), Od niechcenia-pisarzem. Narracje autopoietyczne Boya-Żeleńskiego                           

10.10 – 10.30  Joanna Gębicz (UJ), Poznać, zrozumieć wyrazić. Wypowiedzi metaliterackie Jarosława Iwaszkiewicza

10.30 – 10.50 Magdalena Amroziewicz (UJ), Władysław Sebyła o swoim pisaniu

10.50-11.10 Katarzyna Szewczyk-Haake (UAM), „Ubogi Pegaz”. Powojenne i poodwilżowe rozważania nad procesem twórczym w poemacie Artura Marii Swinarskiego „Chagall”

11.10 – 11.40 dyskusja

11.40 – 12.00 przerwa kawowa


W KRĘGU AUTOPOIESIS – DOMKNIĘCIA  (ul. Gołębia 16, Wydział Polonistyki UJ, sala 42)


12.00 – 12.20   Aleksander Sroczyński (UW), Autopoietyczne opowieści Marka Marulicia

12.20 – 12.40   Grzegorz Zając (UJ), Kraszewski-powieściopisarz „na ścieżce”… – tylko chciał nią pójść czy rzeczywiście poszedł

12.40 – 13.00   Jan Zięba (UJ), Lem wśród poetów (Leśmian, Różewicz Baczyński, Lipska)

13.00 – 13.20 Maja Jarnuszkiewicz (UJ), „A może wejść z moją książką w układy” – „Literatura” Wiktora Woroszylskiego jako opowieść o tworzeniu, a zarazem historia twórczości

13.20 – 14.00 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji


Wydarzenie odbywa się w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego Wydziału Polonistyki UJ oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.


Komitet organizacyjny:


dr hab. Mateusz Antoniuk prof. UJ

prof. dr hab. Magdalena Popiel,

mgr Kamil Kaczmarek

mgr Maciej Wcisło

 

 

 

Pliki do pobrania
Program konferencji