Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Wykaz projektów badawczych realizowanych na Wydziale Polonistyki

  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Centrum Nauki pdf
  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pdf
  • Granty dydaktyczne realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Komisji Europejskiej pdf

Aktualne konkursy

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

• Miniatura 2
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/139620279

• BEETHOVEN
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140950394

• OPUS 16
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140949644

• PRELUDIUM 16
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140928765

• SONATA 14
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140929992

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Granty na granty
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138927310

• Dialog >>

• Premia na Horyzoncie - nabór w trybie ciągłym >>

• Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Dziedzictwo narodowe
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140806422
• Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Universalia
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140930763
Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
•  START
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140806723
•  Program Monografie
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140684121

Konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

• Monografie
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140551786
 Konkursy Komisji Europejskiej

•  Twinning
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138926562
• ERA Chairs
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/138927346

Konkursy POWER
• POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa
http://www.cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140552450

 Konkursy NAWA
• Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską”CANALETTO”
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/140807466

Raporty roczne i końcowe  >>