Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Wykaz projektów badawczych realizowanych na Wydziale Polonistyki

•    Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Centrum Nauki pdf
•    Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pdf
•    Diamentowe granty realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
•    Granty edukacyjne

 

Aktualne konkursy

Konkursy Narodowego Centrum Nauki
• PRELUDIUM 20
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147547228
• OPUS 21
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147542526
•  DIOSCURI 4
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147989204
•  MINIATURA 5
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147886878


Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Mistrzowie dydaktyki
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148054329
• Premia na Horyzoncie 2 - nabór ciągły
https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142567894
• Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - nabór ciągły

https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/143125734
• Granty na Granty - Promocja jakości III - nabór ciągły
https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142942915

Konkursy NAWA
• Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147785302

• Wspólne projekty badawcze między Polską a Niemcami
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147685058

• Wspólne projekty badawcze między Polską a Portugalią

https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148026475
 • STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147770841

• Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147813009

• Polskie Powroty NAVA
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147982613
• NAVA Promocja Języka Polskiego
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148048270
• NAVA PRELUDIUM BIS 1
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146950413

 

 

ID.UJ
• Platformy badawcze w POB Heritage (edycja I)
https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/147691416

• Grupy badawcze w POB Heritage (edycja I)
https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/147691138

• Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”
https://id.uj.edu.pl/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/148037143

• Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage – nabór ciągły (edycja I)

https://id.uj.edu.pl/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/147187596

• Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage (edycja specjalna I)

https://id.uj.edu.pl/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/147259327

• Dofinansowanie publikacji artykułu w modelu OA – POB Heritage edycja II

https://id.uj.edu.pl/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/147072847

• Dofinansowanie publikacji monografii lub rozdziału w monografii w modelu OA – POB Heritage edycja II

https://id.uj.edu.pl/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/147093674

• Otwarta Nauka w BioS, II edycja konkursu

https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/145456295/146902642

• Konkurs „Wsparcie publikacji w Priorytetowym Obszarze Badawczym Society of the Future”

https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/145506072/147322968

• Konkurs na minigranty „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid-19”

https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/145506072/147826509

• Konkurs - wsparcie wniosków o międzynarodowe grant
https://id.uj.edu.pl/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/145506072/147825631

Raporty

Raporty roczne i końcowe

Konkursy na stanowisko stypendysty/stypendystki w projektach badawczych

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki
w ramach projektu NCN Beethoven Classic 3