20 lat Podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego UJ

 Z okazji jubileuszu, w dniach od 13 do 15 czerwca, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Twórcze pisanie. Tradycja, wyzwania, ograniczenia i perspektywy", której organizatorami byli: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Wykładowców, Absolwentów i Słuchaczy Studium Literacko-Artystycznego. Konferencję otworzył prof. dr hab. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej, w obecności dziekan Wydziału Polonistyki UJ, prof. dr hab. Renaty Przybylskiej oraz prof. dr hab. Gabrieli Matuszek, kierownik i twórczyni Studium Literacko-Artystycznego UJ.