Uroczystość nadania imienia prof. dr hab. Henryka Markiewicza sali dydaktycznej nr 302