Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W 100. rocznicę urodzin pisarza

Katedra Krytyki Współczesnej we współpracy z Zakładem Literatury XX i XXI wieku Instytutu Literatury Polskiej UW zorganizowała w dniach 28-29 października 2013 w Sali im. Michała Bobrzyńskiego międzynarodową konferencję naukową Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W 100. rocznicę urodzin pisarza

Konferencja była finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.