Debata dotycząca jakości kształcenia

01 12 2016

Odbyła się debata dotyczącą jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia UJ. W debacie wziął udział Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Jarosław Fazan, przedstawiciele poszczególnych katedr oraz członkowie zespołów jakościowych na naszym wydziale.