Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń

Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w ramach projektu Akademickie Centrum Kreatywności zorganizowało w dniu 8 czerwca 2015 r. seminarium dedykowane 
doktorowi Stanisławowi Bortnowskiemu w rocznicę śmierci.
Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń