Nowe pomieszczenia Katedr i magazyny Biblioteki w budynku przy ul. Gołębiej 20