Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 dla I roku

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2014/2015 dla studentów I roku filologii polskiej, kulturoznawstwa, polonistyki-komparatystyki, edytorstwa, języka polskiego w komunikacji społecznej i wiedzy o teatrze, odbyła się 2 października 2014 r. Wykład inauguracyjny Jak dziś pisać historię literatury? wygłosiła prof. dr hab. Teresa Walas.