Jubileusz Profesora Jarzębskiego

W dniu 22 października 2012 Katedra Krytyki Współczesnej zorganizowała uroczyste zebranie poświęcone prof. dr hab. Jerzemu Jarzębskiemu z okazji jego 65. urodzin. Gratulacje Jubilatowi złożyli Prorektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel oraz Dziekan Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Renata Przybylska. Następnie rozmawiano o bogatym dorobku naukowym i krytycznym prof. Jarzębskiego, jego literackich fascynacjach i planach. Spotkanie brawurowo prowadzili dr Dorota Kozicka oraz dr Bronisław Maj. Wzięli w nim licznie udział pracownicy Wydziału Polonistyki, przyjaciele Jubilata, jego uczniowie, doktoranci oraz studenci. 

fot. Elżbieta Prokopowicz