Literatura zapomniana – drugie życie

Zespół badaczy realizujący projekt: Literatura polska i obyczajowość w Międzyepoce 1764 – 1863 oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zoraganizował w dniu 27 11 2014 Panel Edytorski: Literatura zapomniana – drugie życie. Kształt wydawniczy i kulturowa funkcja popularnonaukowych wznowień literatury dawnej.

Celem panelu była szeroka dyskusja nad kwestiami związanymi z wieloaspektowymi potrzebami wznowień dzieł literatury polskiej, powstałymi w Międzyepoce 1764 – 1863, szczególnie ważnymi dla rozwoju polskiej kultury i obyczajowości.

Edytorstwo literatury dawnej potraktowane zostało jako historia literatury w praktyce – powinność i misja kulturalna przedstawicieli tej dziedziny badań. Dyskusja obejmowała również cele i powinności wydań popularnonaukowych, opatrzonych stosownym komentarzem historycznoliterackim.