Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Wykaz projektów badawczych realizowanych na Wydziale Polonistyki

  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Centrum Nauki pdf
  • Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pdf
  • Diamentowe granty realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
  • Granty edukacyjne realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
  • Granty międzynarodowe realizowane na Wydziale Polonistyki pdf

Aktualne konkursy

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

• OPUS 20 + LAP
https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146018189
• BEETHOVEN CLASSIC 4
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146148709
• SONATA 16
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146069411
•  PRELUDIUM BIS 2
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146148316

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• NPRH „Fundamenty”
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146151499

• NPRH „Uniwersalia”
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146152094

• NPRH „Dziedzictwo Narodowe”
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146151681
• „Premia na Horyzoncie 2”
https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142567894
• „Granty na granty”

https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142942915

 

 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

• START 2021
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146094924

Konkursy Komisji Europejskiej

• H2020 - Social Challenges - różne terminy
 

Konkursy NAWA

• Granty Interwencyjne NAWA
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146026475
 

 

Inne konkursy zagraniczne
• Volkswagen Stiftung:
- Freigeist' Fellowships
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships

- Knowledge for Tomorrow – Cooperative Research Projects in Sub-Saharan Africa
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/knowledge-for-tomorrow-%E2%80%93-cooperative-research-projects-in-sub-saharan-africa
- Mixed Methods' in the Humanities?
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/mixed-methods-in-the-humanities

 

• Belgia (Walonia) – stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny
https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-de-la-recherche-et-du-developpement-technologique/direction-des-programmes-de-recherche/cofund-beware-fellowship/index.html

 

• Włochy – stypendia podoktorskie European University Institute: Polish Max Weber Fellowship
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships
 

•  Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt – stypendia dla post-doków z całego świata, nauki społeczno-humanistyczne 
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:applying-to-piast&catid=28&Itemid=307&lang=en

Konkursy na stanowisko stypendysty/stypendystki w projektach badawczych

Projekt Badawczy  NCN  BEETHOVEN

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki
w ramach projektu NCN Beethoven Classic 3