Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Wykaz projektów badawczych realizowanych na Wydziale Polonistyki

•    Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Centrum Nauki pdf
•    Projekty badawcze realizowane na Wydziale Polonistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pdf
•    Diamentowe granty realizowane na Wydziale Polonistyki pdf
•    Granty edukacyjne

Aktualne konkursy

Konkursy Narodowego Centrum Nauki
• Miniatura 5
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/147886878

SONATA BIS 11
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148174446
MAESTRO 13
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148174463
• Weave-UNISONO
https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/146933006
 

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
STYPENDIUM IM. ALEKSANDRA VAN HUMBOLDTA
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148359678

Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki   
• Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - nabór ciągły

https://cawp.uj.edu.pl/konkursy/wszystkie/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/143125734
• Granty na Granty - Promocja jakości III - nabór ciągły
https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142942915

Konkursy NAWA
• NAVA PRELUDIUM BIS 1
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/146950413

Konkursy Komisji Europejskiej
• Teaming for Excellence

https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148511713
• Twinning
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148511727
• ERA Chairs
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148511753

Inne konkursy zagraniczne
• Stypendia Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego Fernand Braudel Senior Fellowships                                                                                 dla badaczy o międzynarodowej renomie
https://www.eui.eu/apply?id=fernand-braudel-senior-fellowships&subpage=informationForApplicants
• Visegrad–Taiwan Scholarships
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148521465
• Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - Konkurs Główny
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148592589
• Stypendia rządu szwajcarskiego
https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148521486


ID.UJ

• Otwarta Nauka w BioS, II edycja konkursu

https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/145456295/146902642
• MiniGRANTY POB Heritage (edycja specjalna)
https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/148355260
•  Dofinansowanie publikacji artykułu w modelu OA – POB Heritage edycja III
https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/148340286
• Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage – nabór ciągły (edycja II)
https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/148340424
• Konkurs na tłumaczenia i proofreading w POB Heritage (edycja specjalna II)

https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/144624357/148340442
• Konkurs „Wsparcie publikacji w Priorytetowym Obszarze Badawczym Society of the Future”
https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/145506072/147322968
• Konkurs – wsparcie wniosków o międzynarodowe granty w POB FutureSoc
https://id.uj.edu.pl/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/145506072/147825631
• Wsparcie publikacji w ramach POB Anthropocene - edycja 2
https://id.uj.edu.pl/pl_PL/konkursy/-/journal_content/56_INSTANCE_nIq53oP7SddC/145508621/148072302

 

Raporty

Raporty roczne i końcowe

Konkursy na stanowisko stypendysty/stypendystki w projektach badawczych

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki
w ramach projektu NCN Beethoven Classic 3