O Norwidzie komparatystycznie

Celem konferencji „O Norwidzie komparatystycznie" było ukazanie twórczości, zarówno literackiej, jak i plastycznej Cypriana Kamila Norwida – pisarza przełomu nowoczesności,uznawanego za „zjawisko osobne" w naszej kulturze – w ujęciu komparatystycznym. Taka perspektywa  z jednej strony wyeksponowała niepowtarzalność, swoistość jego dzieła, z drugiej zaś – ukazała jego przynależność do ówczesnych światowych tendencji ideowych i estetycznych.