O tłumaczeniu wiersza Zbigniewa Herberta „Fotografia”

W dniu  9 listopada na Wydziale Polonistyki odbyło się zebranie naukowe zorkanizowane przez Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku, Uczestnicy Warsztatów Herbertowskich mówili  o przekładach literatury polskiej oraz o tłumaczeniu wiersza Zbigniewa Herberta Fotografia.