Olimp

Katedra Komparatystyki Literackiej zorganizowała w dniach 23-25 października 2013 w Auli Collegium Novum UJ międzynarodową konferencję naukową, na temat Olimp – ideał, doskonałość, absolut.

Plakat >>;  Program >>