Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz również

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Ocena działalności naukowej za rok 2020

Arkusz samooceny

KSIĄŻKI Z WYKAZU WYDAWNICTW PUBLIKUJĄCYCH RECENZOWANE MONOGRAFIE NAUKOWE (na podstawie załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 września 2020 r.)
PLIK DO POBRANIA POD ADRESEM >>

ARTYKUŁY ZAMIESZCZONE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH (na podstawie załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 18 lutego 2021 r.)
PLIK DO POBRANIA POD ADRESEM >>
 

 

Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy (IDUJ)

Pełnomocnik Dziekana WP UJ ds. IDUJ (programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza)i grantów naukowych:
dr hab. Paweł Bukowiec

Strona internetowa Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ

Heritage - zaproszenie do współpracy >>

Sprawy dydaktyczne

  • Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wyładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16,18, 20,  ul. Grodzkiej 64 i Św. Anny 6, przy Rynku Gł. 8 oraz przy ul. Ingardena 3 są wyposażone w sprzęt multimedialny.