Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz również

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla pracowników

XXV EDYCJA KONKURSU WYDZIAŁU POLONISTYKI UJ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ ROCZNĄ

Szanowni Państwo!

   W roku akademickim 2019/2020 organizowana jest XXV edycja konkursu na najlepszą studencką pracę roczną z zakresu historii literatury polskiej, interpretacji, teorii literatury, krytyki literackiej, komparatystyki i kulturoznawstwa.
   W konkursie mogą wziąć udział prace rekomendowane przez prowadzących ćwiczenia, konwersatoria i opcje w bieżącym roku akademickim. Ze względu na stan epidemii oraz związane z tym trudności i ograniczenia Komisja Konkursowa postanowiła w porozumieniu z Prodziekanem Wydziału Polonistyki UJ dr hab. Jarosławem Fazanem, prof. UJ, że ostateczny termin zgłaszania prac przypadnie wyjątkowo na czas sesji poprawkowej:  do  4 września 2020 roku. 

Prosimy o przesłanie wersji elektronicznej prac i recenzji (plik pdf lub word) na adres: praceroczne@uj.edu.pl Będziemy wdzięczni za zdecydowaną merytoryczną selekcję, by samo zgłoszenie pracy było już dla autora wyróżnieniem.

                                                                                        Łączę wyrazy szacunku.

                                                     W imieniu Komisji Konkursowej
                                                      prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz 

Ocena działalności naukowej za rok 2019

Arkusz samooceny

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych zobacz>>

Dodatkowe wykazy:

Komunikat - wykaz wydawnictw i monografii naukowych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy (IDUB)

Pełnomocnik Dziekana WP UJ ds. IDUB (programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza)i grantów naukowych:
dr hab. Paweł Bukowiec

Strona internetowa Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ

Heritage - zaproszenie do współpracy >>

Sprawy dydaktyczne

  • Uprzejmie informujemy, że wszystkie sale wyładowe w naszych budynkach przy ul. Gołębiej 14, 16,18, 20,  ul. Grodzkiej 64 i Św. Anny 6, przy Rynku Gł. 8 oraz przy ul. Ingardena 3 są wyposażone w sprzęt multimedialny.