PRZYBYLSKI I INNI O ROLI KRAKOWA I REGIONU W KULTURZE EPOKI OŚWIECENIA

Cykl konferencji naukowych: między dwieście sześćdziesiątą rocznicą urodzin (1756) a dwusetną rocznicą śmierci (1819)     Jacka Idziego Przybylskiego Spotkanie II
Termin: 2 czerwca 2017 r. Miejsce: Gołębia 16, s. 42